Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor
mgr Wojciech Chrzanowski
- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

Nauczyciele

Język polski
mgr Jarosław Basaj
mgr Mirosława Bek
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Beata Pleśniewicz
mgr Nina Sienkiewicz-Maj

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Elżbieta Brzozowska
mgr Magdalena Czarnecka
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Katarzyna Gos
mgr Joanna Lis
mgr Bożena Michalska
mgr Małgorzata Molenda
mgr Katarzyna Wesołowska

Język niemiecki
mgr Anna Baranek
mgr Agnieszka Ficek
mgr Beata Pasek
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Małgorzata Mazur

Religia
ks. Wiktor Głuszek
mgr Ewa Pajestka
mgr Marta Rdzanek
ks. Wojciech Wojtyła

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Monika Aleksandrowicz

Matematyka
mgr Izabela Chrzanowska
mgr Paweł Michalczewski
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Wiesław Banach
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Olga Adameczek
mgr Halina Mika
mgr Małgorzata Wachowicz

Chemia
mgr Emil Marczykowski
mgr Krystyna Szczepańska

Geografia
mgr Agnieszka Nosowska
mgr Krzysztof Tomczyk

Historia, Historia i społeczeństwo
mgr Przemysław Bednarczyk
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Chodak
mgr Wojciech Chrzanowski
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o kulturze
dr Monika Mazur

Technologia informacyjna,
Informatyka

mgr Olga Adameczek
mgr Norbert Sałuda

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Emil Marczykowski

Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Anna Kuczyńska
mgr Danuta Sawicka
mgr Grzegorz Szpilski
mgr Andrzej Wall

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Teresa Derleta
mgr Agnieszka Popiel

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Barbara Bochyńska