Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor
mgr Marek Lipiec
- nauczyciel informatyki

 

Nauczyciele

Język polski
mgr Jarosław Basaj
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Beata Pleśniewicz
mgr Nina Sienkiewicz-Maj

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Elżbieta Brzozowska
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Katarzyna Gos
mgr Małgorzata Molenda
mgr Katarzyna Wesołowska

Język niemiecki
mgr Anna Baranek
mgr Agnieszka Ficek
mgr Beata Pasek
mgr Karolina Sieczkowska
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Małgorzata Mazur

Religia
mgr Ewa Pajestka
ks. Rafał Widuliński

Wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Monika Aleksandrowicz

Matematyka
mgr Izabela Chrzanowska
mgr Agnieszka Lipiec
mgr Paweł Michalczewski
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Wiesław Banach
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Halina Mika
mgr Małgorzata Wachowicz

Chemia
mgr Krystyna Szczepańska

Geografia
mgr Agnieszka Nosowska

Historia, Historia i społeczeństwo
mgr Przemysław Bednarczyk
mgr Janusz Chrzanowski
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Chodak
mgr Wojciech Chrzanowski
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o kulturze
dr Monika Mazur

Technologia informacyjna,
Informatyka

mgr Marek Lipiec
mgr Norbert Sałuda

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak
mgr Mariola Jaskulska

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Emil Marczykowski

Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Anna Kuczyńska
mgr Danuta Sawicka
mgr Grzegorz Szpilski
mgr Andrzej Wall

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Teresa Derleta
mgr Agnieszka Popiel

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Aleksandra Prasek