Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Danuta Sawicka
- nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor
mgr Marek Lipiec
- nauczyciel informatyki

Nauczyciele

Język polski
mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk
mgr Agnieszka Czaj
mgr Magdalena Kita
mgr Beata Pleśniewicz
mgr Nina Sienkiewicz-Maj

Język angielski
mgr Agnieszka Bednarczyk
mgr Elżbieta Brzozowska
mgr Marcin Fomin
mgr Marta Fomin
mgr Katarzyna Gos
mgr Małgorzata Molenda
mgr Katarzyna Wesołowska

Język niemiecki
mgr Anna Baranek
mgr Agnieszka Ficek
mgr Beata Pasek
mgr Karolina Sieczkowska
mgr Katarzyna Sztobryn

Język francuski
mgr Anna Rogala

Religia
mgr Ewa Pajestka
ks. Rafał Widuliński

Matematyka
mgr Izabela Chrzanowska
mgr Bożena Czubak
mgr Marzena Kornacka
mgr Kamila Popiel-Leśnikowska
mgr Anna Pyłka
mgr Marta Umińska
mgr Magdalena Zawadzka-Dąbrowska

Fizyka
mgr Mariusz Cichawa
mgr Grażyna Wasiak

Biologia
mgr Halina Mika
mgr Małgorzata Wachowicz

Chemia
mgr Krystyna Szczepańska

Geografia
mgr Agnieszka Nosowska

Technologia informacyjna,
Informatyka

mgr Marek Lipiec
mgr Jadwiga Sakowicz
mgr Norbert Sałuda

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Emilia Chodak
mgr Mariola Jaskulska

Historia
mgr Przemysław Bednarczyk
mgr Tomasz Kiliańczyk
mgr Anna Kołodziejska
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Chodak
mgr Janusz Chrzanowski
mgr Magdalena Mazur
mgr Joanna Woźniak

Wiedza o kulturze
dr Monika Mazur
mgr Beata Pleśniewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Emil Marczykowski

Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Gos
mgr Mariola Jaskulska
mgr Anna Kuczyńska
mgr Danuta Sawicka
mgr Grzegorz Szpilski
mgr Andrzej Wall

Nauczyciele Bibliotekarze
mgr Teresa Derleta
mgr Agnieszka Popiel

Pedagog
mgr Małgorzata Płowiec

Psycholog
mgr Aleksandra Prasek