Globalnie w bibliotekach - warsztaty

III Liceum w Radomiu przystąpiło w tym roku szkolnym do drugiej ogólnopolskiej edycji programu „Globalnie w bibliotekach”, którego organizatorami są Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W tym roku Program dotyczy głodu i ubóstwa jako problemu globalnego, ponadto, ma on na celu zwrócenie uwagi użytkowników biblioteki na tak ważne dni, jak: Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem obchodzony 16 października oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem obchodzony z kolei 17 października.

W związku z realizowaną akcją w dniu 9 października 2018 roku odbyły się w naszym liceum dwugodzinne warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyło 25 uczniów z klasy 1E, a mianowicie klasy z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Warsztaty zostały przeprowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne udostępnione przez organizatorów Programu.

Zajęcia rozpoczęły się od omówienia głównych założeń programu „Globalnie w bibliotekach” oraz od omówienia celów, które mu przyświecają i które powinny być zrealizowane po przeprowadzeniu warsztatów.

Następnie, uczniowie zostali zapoznani z „Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości” zawartym w broszurze „Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” opracowanej w ramach działalności prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną. Uczniowie zostali zapoznaniu z zasadami podstawowymi przywołanego Kodeksu takimi, jak: szacunek dla godności ludzi, o których mówimy, wiara w równość wszystkich ludzi oraz solidarność i sprawiedliwość. Dla dokładniejszego zobrazowania tych zasad uczniowie obejrzeli krótką animację zatytułowaną „Jak mówić o większości świata” PAH-u, która powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2016. Po obejrzeniu animacji uczniowie losowali pytania dotyczące treści zaprezentowanego filmiku i chętnie udzielali na nie odpowiedzi. Uczniowie wypowiadali się m. in. na temat takich zagadnień, jak: stereotypowy obraz świata, poznawanie różnych perspektyw tej samej sytuacji czy też widzenie świata uwarunkowane kulturowo.

  

Czytaj więcej: Globalnie w bibliotekach - warsztaty

Globalnie w bibliotekach - gra terenowa

W ramach drugiej edycji ogólnopolskiego programu „Globalnie w bibliotekach”, którego organizatorami są Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 16 października 2018 roku została przeprowadzona w naszym liceum gra terenowa zatytułowana „Głodni wiedzy”. Gra została zorganizowana w oparciu o materiały dydaktyczne dostarczone przez organizatorów Programu, pewne jej elementy zostały jednakże dostosowane do możliwości organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem tego działania na terenie naszej szkoły. W akcji wzięło udział 26 uczniów klasy 1E, a więc klasy z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Pierwszy etap gry rozpoczął się w sali lekcyjnej, gdzie uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli o głównych założeniach gry, jej fabule oraz celach, które powinny być zrealizowane po jej przeprowadzeniu. W myśl fabuły gry ustalonej przez organizatorów Programu, uczniowie – jako specjaliści w swojej dziedzinie – mieli przenieść się do tajemniczego Instytutu Głodnych Wiedzy, a następnie rozwiązać kilka czekających na nich zagadek, za które mieli być odpowiednio wynagrodzeni. Gratyfikacją były banknoty o wartości 100 mil, a mianowicie food miles, czyli mil żywnościowych.

Uczniowie zostali podzieleni na różne grupy – większość uczniów stanowiła skład pięciu zespołów specjalistów mających rozwikłać tajemnicze zadania, zaś pozostali pełnili rolę osób przydzielających zadania członkom poszczególnych zespołów lub osób tworzących fotorelację z wydarzenia. Członkowie zespołów otrzymali karteczki z rysunkami owoców dla rozróżnienia, który uczeń należy do którego zespołu.

  

Czytaj więcej: Globalnie w bibliotekach - gra terenowa