Październik 2018 - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Regulamin konkursu
ogłoszonego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Październik 2018

1. Organizatorami konkursu są Agnieszka Popiel oraz Katarzyna Witaszek – nauczyciele bibliotekarze III LO w Radomiu.

2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku biblioteki szkolnej.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów III LO w Radomiu.

4. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności pisarskich, promocja szkolnych talentów literackich, propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

5. Konkurs polega na napisaniu pracy pt. „Biblioteka moich marzeń” oraz dostarczeniu jej do organizatora.

6. Praca powinna mieć co najmniej 200 słów.

7. Praca powinna posiadać tytuł oraz dane dotyczące jej autora (imię, nazwisko, klasa).

8. Prace należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując „MMBS”.

9. Prace należy przesyłać do 18.10.2018 roku (włącznie).

10. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac.

11. Nadesłane prace oceni jury konkursu w składzie: Anna Kołodziejska – nauczyciel historii, Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz, Katarzyna Witaszek – nauczyciel bibliotekarz, Joanna Woźniak – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

12. Prace będą oceniane pod względem kompozycji, poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, a także oryginalności oraz szczególnych walorów pracy.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.10.2018 roku, informacja o wynikach konkursu zostanie podana na facebooku biblioteki szkolnej.

14. Autorzy trzech najlepszych prac, spośród wszystkich nadesłanych na konkurs, otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

15. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i/lub na facebooku biblioteki szkolnej.

16. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)] oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły oraz facebooku biblioteki szkolnej.

17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!