Mam talent

Od kilku lat w naszej szkole, pod kierunkiem mgr A. Nosowskiej, odbywają się konkursy plastyczne, fotograficzne i graficzne z cyklu „Mam talent”. Biorą w nich udział uczniowie ze wszystkich klas III LO, dzięki czemu możemy odkrywać nowe talenty. Uczniowie ci prezentują swoje prace wystawiane na licznych wystawach szkolnych i pozaszkolnych, w tym w Bibliotece Miejskiej przy ul  Piłsudskiego.

19.02.2015 roku odbyła się II edycja wystawy prac plastycznych prezentowanych w Bibliotece Miejskiej. Wzięło w niej udział 12 uczniów. Obecnie na terenie naszej szkoły jest przeprowadzany konkurs geograficzny pt. „Wiosna w Radomiu” z cyklu „Mam talent” zorganizowany przez mgr A. Nosowską . Ogłoszenie wyników nastąpi 27.03.2015 roku.