Dodatkowe informacje dotyczące zebrań z rodzicami

1. Rodzic bądź opiekun prawny zjawia się w szkole najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zebrania, prosimy, aby obecny był tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

3. Przebywający na terenie szkoły rodzic / opiekun prawny powinien zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki bądź przyłbicy.

4. Rodzic bądź opiekun prawny powinien mieć ze sobą własny długopis.