Komunikat o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych:

"Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020/2021 także w formie elektronicznej. Prosimy, aby każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzymała potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.

Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego."