46. Olimpiada Języka Angielskiego

Dnia 04.11.2021 roku o godzinie 9:00 w naszym liceum odbędzie się I etap Olimpiady Języka Angielskiego, pod hasłem "Lepsza znajomość języków obcych jednym z głównych warunków zbliżenia między narodami".

Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, jak również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Koordynatorem Olimpiady w naszej szkole jest p. Joanna Siczek, a wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.oja.wsjo.pl.

Uczniom, którzy zadeklarowali swój udział, dziękujemy i życzymy sukcesów na wszystkich III etapach Olimpiady.