Samorząd Uczniowski 2014/2015

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Joanna Woźniak

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Bernard Wcisło (kl. 2C)
Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego -  Klaudia Kozłowska (kl. 3A), Paulina Wilk (kl. 2B)
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra Trzeciak (kl. 2B)

Osoby współpracujące: Michał Górka (kl. 2B), Klaudyna Janas (kl. 2B), Anna Jaroszek (kl. 3A), Dawid Smoter (kl. 1B), Ewa Spytek (kl. 2C) oraz Zuzanna Walnik (kl. 2C).