Prezydium Rady Rodziców
przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
Rok szkolny 2017/2018

 

Przewodniczący: p. Mirosława Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: p. Sylwia Klochowicz-Matłacka

Sekretarz: p. Beata Drela

Skarbnik: p. Grażyna Kądziela

Członek Rady: p. Lidia Jakubiak

Członek Rady: p. Mariusz Neska

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: p. Mirosław Stopczyński

Członek Rady: p. Katarzyna Kosoń

Członek Rady: p. Wioletta  Malik

 

 

Wpłat w ramach składki na Radę Rodziców, z uwzględnieniem informacji dotyczących imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza, można dokonywać na poniższe konto:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308