Październik 2014 - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Październik 2014

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. D. Czachowskiego w Radomiu.

2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

4. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności pisarskich, promocja szkolnych talentów literackich, propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

5. Konkurs polega na wybraniu kategorii, napisaniu pracy oraz dostarczeniu jej do organizatora.

6. Kategorie:

Kategoria I – Recenzja wybranej książki.

Kategoria II – Biblioteka moich marzeń.

7. Uczestnicy konkursu mogą wybrać jedną kategorię bądź obie, jednak zwycięskie prace będą wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs, niezależnie od wybranej kategorii.

8. Praca, napisana w programie Microsoft Word, musi mieć objętość nie mniejszą niż 500 wyrazów i nie większą niż 1000 wyrazów.

9. Praca powinna posiadać tytuł oraz dane dotyczące jej autora (imię, nazwisko, klasa).

10. Prace należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując słowo „Konkurs” oraz numer wybranej kategorii.

11. Prace należy przesyłać w terminie: od 06.10.2014 do 19.10.2014 (włącznie).

12. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac.

13. Nadsyłane prace oceni jury konkursu w składzie: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk, mgr Agnieszka Popiel, mgr Nina Sienkiewicz-Maj.

14. Prace będą oceniane pod względem kompozycji, poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, a także oryginalności oraz szczególnych walorów pracy.

15.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.10.2014, informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej, zwycięzcy zostaną poinformowani także drogą e-mailową.

16. Autorzy trzech najlepszych prac, spośród wszystkich nadesłanych na konkurs, otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

17. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

18. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły.

19. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!