"Pas son genre". Critique du film / "Niedobrani". Recenzja filmu

Par Jagoda Sobolewska

classe 3 c

 

Jagoda Sobolewska

klasa 3C

Pas son genre. Critique du film

 

Niedobrani. Recenzja filmu

L’amour, c’est un sujet très difficile, car il concerne la sphère la plus délicate des sentiments humains. Lucas Belvaux, le réalisateur de Pas son genre, fait face à ce problème. Son film présente un portrait psychologique de deux personnes qui viennent des mondes différents.

 

Miłość, to bardzo trudny temat, ponieważ dotyczy najbardziej delikatnej sfery uczuć człowieka. Lucas Belvaux, reżyser Niedobranych, stawił czoła temu problemowi. Jego film przedstawia ciekawy portret psychologiczny dwojga ludzi, którzy pochodzą z różnych światów.

Clément Le Guern, le professeur de philosophie, a obtenu un travail dans une petite ville, mais il n’est pas content, parce qu’il aime sa vie à Paris qui offre beaucoup d'attractions culturelles. Dans le nouvel endroit, il a rencontré une femme formidable qui lui a donné une forte affection. Ils passent ensemble des moments agréables, mais leurs plans pour l'avenir les partagent.

 

Clément Le Guern, nauczyciel filozofii, dostał pracę w małym miasteczku, lecz nie jest z tego zadowolony, ponieważ uwielbia życie w Paryżu, który oferuje mnóstwo kulturalnych atrakcji. W nowym miejscu spotkał wspaniałą kobietę, która obdarzyła go silnym uczuciem. Razem spędzają miłe chwile, lecz dzielą ich plany na przyszłość.

      

     

Pas son genre, c’est un film de l'amour et de l’égoïsme qui peut causer un grand dommage à une autre personne. Clément vient d'une famille d'intellectuels, il va au théâtre et lit beaucoup de livres. Il aime diriger les discussions intelligentes et il s’estime beaucoup. Il ne veut pas se marier, et la relation avec Jennifer, c’est juste une façon de passer du temps dans une ville ennuyeuse. Oui, il aime sa beauté, mais il pense seulement à l'amour physique. Par contre Jennifer travaille dans un salon de coiffure et elle adore regarder des comédies romantiques. Elle rêve d’un amour parfait, elle vit la vie pleinement et elle veut fonder une famille heureuse. L’égoïsme de Clément et son manque d'engagement font que cet amour n'a aucune chance de succès.

 

Niedobrani to film o miłości i egoizmie, który potrafi wyrządzić ogromną krzywdę drugiemu człowiekowi. Clément pochodzi z rodziny inteligenckiej, chodzi do teatru oraz czyta mnóstwo książek. Lubi prowadzić inteligentne dyskusje oraz ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Nie chce się żenić, a związek z Jennifer to tylko sposób na spędzenie czasu w nudnym miasteczku. Owszem, podoba mu się jej uroda, lecz myśli tylko o miłości fizycznej. Z kolei Jennifer pracuje w salonie fryzjerskim i uwielbia oglądać komedie romantyczne. Marzy o idealnej miłości, żyje pełnią życia oraz chce założyć szczęśliwą rodzinę. Egoizm Clémenta i brak zaangażowania z jego strony  sprawiają, że ta miłość nie ma żadnych szans na powodzenie.

L’actrice Émilie Dequenne a créé dans ce film un rôle magnifique. L'optimisme de son caractère et la chaleur intérieure influencent le public du grand écran. Grâce aux chansons interprétées par Émilie, nous pouvons observer comment Jennifer change. Au début, elle était une fille souriante, mais la relation toxique avec Clémentl a détruisait progressivement. La chanson I will survive avait une importance particulière.

 

Aktorka Émilie Dequenne stworzyła w tym filmie wspaniałą rolę. Optymizm jej postaci oraz wewnętrzne ciepło oddziałują na publiczność wielkiego ekranu. Dzięki zinterpretowanym przez Émilie piosenkom, możemy zaobserwować, jak zmienia się Jennifer. Na początku była uśmiechniętą dziewczyną, lecz toksyczna relacja z Clémentem stopniowo ją niszczyła. Szczególne znaczenie miała piosenka I will survive.

Pas son genre, c’est un film pour tous ceux qui veulent connaître une histoire remarquable et écouter la belle voix d’ Émilie Dequenne.

 

Niedobrani to film dla wszystkich, którzy chcą poznać niebanalną historię oraz posłuchać pięknego głosu Émilie Dequenne.

  

 

Źródła zdjęć:

http://en.unifrance.org/movie/35692/not-my-type
https://www.youtube.com/watch?v=bcpWiJ7YLO
http://alliancefrancaise.org.sg/event/pas-son-genre/