Świąteczna Kartka

W dniu 20.03.2015 roku zakończył się konkurs organizowany przez nauczyciela geografii, mgr A. Nosowską, zatytułowany „Świąteczna Kartka”. Dnia 21.03.2015 roku odbyła się licytacja prac plastycznych uczniów biorących udział w tym konkursie, wzięło w nim udział 16 uczniów z klas I a, I b oraz II b. Prace cieszyły się ogromnym uznaniem wśród rodziców. Dowodem na to jest uzyskana kwota z licytacji w wysokości 480 zł. Zostanie ona przekazana na zakup mebli do wnęki szkolnej.

Wnęka to miejsce odpoczynku, jak i możliwości zdobycia wiadomości o współczesnym świecie. Obecnie zamieszczone są w niej informacje dotyczące konfliktów zbrojnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konflikt ukraiński. Pod kierunkiem nauczyciela geografii, mgr A. Nosowskiej, uczennice klasy I d prowadzą kącik „Geopolityka”, który poświęcony jest życiu współczesnemu Polski i świata.