Szkoła w dwudziestoleciu międzywojennym (1918 - 1939)

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przystąpiono do usunięcia szkód materialnych spowodowanych wojną oraz uzupełnienia składu grona nauczycielskiego. Po uruchomieniu zajęć szkolnych unowocześniono metody nauczania i wychowania.  Początkowo utworzono pracownie fizyczne, chemiczne i przyrodnicze. Powstałe w 1925 r. „Koło  Przyjaciół  Młodzieży  Marii Gajl w Radomiu” wydzierżawiło w 1926 r. dwie działki leśne w Garbatce.

W zbudowanej tam willi „Radosna” corocznie mieszkało podczas wakacji kilkadziesiąt niezamożnych uczennic. W 1931 r. szkoła obchodziła 25-letni Jubileusz swego istnienia. Dokonano wówczas przekazania młodzieży sztandaru szkoły ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i absolwentki. W 1932 r. Maria Gajl założyła Szkołę Powszechną.

Obie szkoły (gimnazjum i szkoła powszechna) posiadały nazwę „Zakłady Naukowe Żeńskie Marii Gajl w Radomiu”. Dzięki inż. Józefowi Gajlowi dokonano w latach 1933 - 1936 rozbudowy  budynku  ( m.in. nadbudowano II piętro, dobudowano nowe skrzydło z kilkoma salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną). W nowym hallu w 1934 r. odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem tablicy pamiątkowej poświęconej czterem absolwentkom szkoły, które w latach 1916 - 1920 straciły życie, pracując jako sanitariuszki (Teresa Grodzińska, Maria Cyrańska, Zofia Tokarska, Eugenia Tochterman). Dzięki polepszeniu warunków lokalowych i pomocy finansowej Józefa Gajla szkoła mogła się dalej rozwijać (urządzono pracownie przedmiotowe, powiększono księgozbiór biblioteczny, oddano do użytku salę gimnastyczną). W szkole działały organizacje uczniowskie i koła przedmiotowe. Helena Cibor prowadziła chór szkolny. Zgodnie z reformą szkolną 8-klasowe gimnazjum przekształcono od 1934 r. w 4-letnie gimnazjum ogólnokształcące i 2-letnie liceum typu humanistycznego i matematyczno - fizycznego. W 1936 r. Maria Gajl obchodziła 55-lecie swojej pracy pedagogicznej. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, oświatowej i społecznej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1936 r. dyrektorką gimnazjum była Helena Nurczyńska, a w 1939 r. kierownictwo Gimnazjum i Liceum objęła Jadwiga Cyrańska. W okresie II Rzeczypospolitej szkołę ukończyło 354 uczennic.

mgr Anna Prokop

 

Powrót do Historii szkoły