"Im Osten Nichts Neues"

W dniu 26 maja 2014 roku uczniowie klasy 2G wraz z opiekunkami Koła Języka Niemieckiego - p. Beatą Pasek i p. Agnieszką Ficek - uczestniczyli w otwarciu wystawy "Im Osten Nichts Neues" w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych "Łaźnia". Wystawa ta została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Radomiu i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Saksonii - Anhalt.

Podczas spotkania młodzi mieszkańcy Magdeburga i jego okolic dzielili się spostrzeżeniami na temat swojego życia w tym regionie i perspektyw, jakie stwarzają dla nich ich rodzinne strony.

Saksonia - Anhalt jest regionem, który został naznaczony następstwami gwałtownego procesu deindustrializacji, wysokim poziomem bezrobocia i emigracji.

Przez wiele miesięcy organizacja Bildungsnetzwerk - Magdeburg realizowała projekt "Na Wschodzie bez zmian". W wyniku tego powstały zdjęcia i wywiady z młodymi ludźmi, mieszkańcami Saksonii - Anhalt.

Celem tej pracy było stworzenie zróżnicowanego obrazu regionu oraz przedstawienie krytycznej oceny panujących stereotypów.