Ważne i przydatne informacje

PAMIĘTAJ!!!
GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ.

Pedagog szkolny współpracuje na stałe ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu. Każdy uczeń szkoły i jego rodzic może skontaktować się z pedagogami, psychologami z poradni i uzyskać potrzebną pomoc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Radomiu
ul. Główna 3
26-600, Radom
Tel. 48 33 14 510
Punkt Konsultacyjny – czynny w poniedziałki do godz. 17:00

Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może  ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość. Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

116 123
OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14:00-22:00

•PRZEMOC:

22 668 70 00
22 692 82 26
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.
Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14:00-22:00, dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18:00-22:00.

•UZALEŻNIENIA:

0801 011 294
TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 – koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

0801 140 068
POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

0801 108 108
PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA

Czynna codziennie w godz. 9:00-20:00, dodatkowo we wtorki w godz. 14:00-18:00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.

0801 199 990
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII

Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16:00-21:00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

0801 109 696
INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA POWRÓT Z „U”

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-20:00, w soboty w godz. 10:00-19:00.

•ZDROWIE:

0801 888 448
TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

Dzwoniąc pod ten numer, osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwsza minutę rozmowy wg. stawki operatora lokalnego

PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS

www.aids.gov.pl
Ewa GG: 844 2779
Adam GG: 12452394
czynna środy w godz. 20:00-22:30.

22 632 08 82
TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16:00-20:00

•INNE:

22 543 99 99
DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE

Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17:00-19:00

22 628 95 24
GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA

Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.:0-18:00

48 360 75 94
DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12:00-18:00, wtorki w godzinach 12:00-17:00.