Jadwiga Cyrańska (1897 – 1982)

Pedagog, dyrektor Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w Radomiu,żołnierz Armii Krajowej

„Urodzona w Rajcu pod Radomiem. Po ukończeniu studiów została nauczycielką matematyki w ówczesnej żeńskiej szkole średniej Marii Gajl. Od września 1939 r. przejęła obowiązki dyrektorki szkoły, już wówczas przekształconej w Zakłady Naukowe Żeńskie Marii Gajl. Od stycznia 1940 r. po ogłoszeniu przez Niemców zarządzenia zabraniającego wszelkiej nauki zbiorowej i indywidualnej Jadwiga Cyrańska objęła kierownictwo tajnych kompletów.

Początkowo dla uczennic swojej szkoły, następnie weszła w skład Tajnej Komisji Porozumiewawczej Dyrektorów Szkół Średnich Ogólnokształcących w Radomiu. W rok później brała udział w tworzeniu Kompletów Tajnego Nauczania w Pionkach. Wstąpiła w szeregi AK, otrzymała nominację na stopień kapitana.

Po zakończeniu wojny została na stanowisku dyrektorki Zakładów do czasu upaństwowienia szkoły, przemianowanej na przełomie lat 1948/1949 na IV Liceum Państwowe. Do przejścia na emeryturę wykładała matematykę w Liceum im. Mikołaja Kopernika. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.”
(„Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego”, część I, Radom 1997).

 Jadwiga Cyrańska spoczywa na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu przy ulicy B. Limanowskiego 72 (kwatera 12A).

Powrót do Ważnych postaci